Środowisko naturalne

Z DOBRZE OCZYSZCZONEGO OLEJU BĘDZIESZ MIAŁ KORZYŚĆ NIE TYLKO JAKO PRACOWNIK WYPEŁNIAJĄCY OKREŚLONE ZADANIA, ALE RÓWNIEŻ JAKO MIESZKANIEC ZIEMI UWOLNIONEJ OD NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEPRACOWANYCH OLEJÓW.

Zapobieganie powstawaniu niebezpiecznych odpadów

ELIMINUJEMY POWSTAWANIE ODPADÓW

W hierarchii ważności problemów gospodarki odpadami najważniejszym działaniem jest minimalizowanie ich powstawania, a dopiero potem ich bezpieczna likwidacja. To jest podstawowy cel naszego działania. Możemy te dwa podstawowe problemy rozwiązać w zakresie środków smarnych oraz cieczy przemysłowych. Eliminujemy powstawanie odpadów. Kiedy pomożemy Ci znacząco zmniejszyć ilość powstających odpadów równocześnie znacząco zmniejszy się obciążenie obowiązkami wynikającymi z konieczności prowadzenia ewidencji związanej z wytwarzaniem odpadów.

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska

Doradzimy Ci, jak obchodzić się z odpadami

We współpracy z wiodącymi ekspertami, jesteśmy w stanie zoptymalizować procesy technologiczne tak, aby zminimalizować powstawanie odpadów olejowych. Możemy wziąć udział w programie zarządzania środowiskowego i audycie EMAS.

Znajdujesz się w sytuacji kryzysowej i potrzebujesz natychmiastowej pomocy ? Dzwoń na nasz dyżurny nr serwisowy: +48 505 020 429

Serwis olejowy

OCZYSZCZENIE OLEJU TO DOPIERO POCZĄTEK

Kleentek to nie tylko technologia oczyszczania olejów. To również ogromna baza wiedzy i doświadczenia. Oferujemy doradztwo techniczne we wdrożeniu rozwiązań pozwalających na osiągniecie maksymalnych korzyści z zastosowania technologii Kleentek, służymy pomocą w sytuacjach kryzysowych i stawiamy na długofalową, partnerską współpracę.

  • Oczyszczanie olejów

  • Usuwanie wody z olejów

  • Analizy laboratoryjne olejów – tribodiagnostyka

  • Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych

  • Doradztwo i konsultacje techniczne

  • Szkolenie i edukacja

  • Wsparcie i serwis

  • Dzierżawa urządzeń z opcją wykupu

Chcesz obniżyć koszty ?

ANALIZA KOSZTÓW GRATIS

Nikt nie chce kupować kota w worku. Jeżeli nie jesteś pewien, że inwestycja w technologię Kleentek przyniesie korzyść, zleć przeprowadzenie bezpłatnej analizy kosztów. Dowiesz się jaka jest rzeczywista stopa zwrotu z inwestycji i wszystko będzie jasne.

2018 © Kleentek, spol. s r.o.