Životné prostredie

Z ČISTÉHO OLEJA BUDETE MAŤ RADOSŤ NELEN VY, ALE AJ NAŠA MATIČKA ZEM.
UĽAVÍME JEJ TOTIŽ OD NEGATÍVNYCH VPLYVOV ODPADOVÉHO OLEJA.

Predchádzanie vzniku nebezpečných odpadov

NEDÁME ODPADU ŠANCU

Z pohľadu hierarchie nakladania s odpadmi je najdôležitejším krokom predchádzanie ich vzniku a tiež príprava k opätovnému použitiu. A to je naše krédo a naša práca. Dokážeme tieto dva najdôležitejšie body naplniť v oblasti olejov a kvapalných mazív. Odpad teda nevzniká. Vďaka tomuto prístupu predĺžite životnosť olejov a znížite množstvo odpadových olejov. Takému postupu sa v terminológií zákona o odpadoch hovorí „opätovné použitie a predchádzanie vzniku odpadov“. Pokiaľ Vám pomôžeme znížiť množstvo nebezpečných odpadov, znížia sa aj nároky na evidenčné povinnosti, ktoré máte ako pôvodcovia odpadov.

Ekologické poradenstvo

PORADÍME VÁM, AKO ZATOČIŤ S ODPADOM

V spolupráci so špičkovými odborníkmi sme schopní zabezpečiť technologické procesy tak, aby odpady v oblasti olejov a kvapalných maziv nevznikali. Sme schopní sa podielať na programe systému enviromentálneho riadenia a auditu EMAS.

Riešite krízovú situáciu a potrebujete okamžitú pomoc ? Volajte krízovú linku: +421 456 857 026

Naše služby

INŠTALÁCIA JE LEN ZAČIATOK

Kleentek nie je len technológia čistenia olejov. Je to zároveň množstvo skúseností a znalostí. Svojich zákazníkov učíme využívať maximum možností Kleenteku, pomáhame im v krízových situáciach a spoluprácu staviame na dlhodobom partnerstve.

  • Servisné čistenie olejov

  • Odlučovanie vody z olejov

  • Laboratórne rozbory

  • Krízové riešenia

  • Partnerské poradenstvo

  • Školenie a vzdelávanie

  • Podpora a servis

  • Operatívny leasing

Chcete znížiť svoje náklady ?

ANALÝZA NÁKLADOV ZADARMO

Nikdo nechce kupovať mačku vo vreci. Pokiaľ nie ste si istí, že by vám investícia do technológie Kleentek priniesla úžitok, nechajte si zadarmo previesť analýzu nákladov. Zistíte, aká je skutočná návratnosť tejto investície. Potom budete mať jasno.

2018 © Kleentek, spol. s r.o.